Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de onderneming

Lykke-lifestyle heeft haar maatschappelijke zetel te 9820 Schelderode, Meierij 51A en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0749.443.873 met als BTW nummer BE0749.443.873.

info@lykke-lifestyle.com

Artikel 2: Verkoopsovereenkomst

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper. 

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. U verklaart hierbij ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Artikel 3: Prijzen en productinformatie

3.1. De prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. De prijs die op de dag van het bezoek vermeld staat op onze website is de geldige prijs. Lykke-lifestyle houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na een tijd een al aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

Lykke-lifestyle kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.2. Lykke-lifestyle probeert de productomschrijving en de foto’s zo duidelijk, correct en volledig mogelijk weer te geven. Informatie over artikelen (vb. maten en materialen), is altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen op de foto kunnen ook altijd licht afwijken van de echte kleuren.

Indien je twijfelt over de maat, de kleur, het materiaal of dergelijke, kan je ons altijd contacteren voor meer informatie.

3.3. Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard, door de koper geleden.

Artikel 4: Bestelling

Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en blijkt dat een artikel toch niet meer voorradig is, dan krijgt u daar binnen de twee werkdagen bericht van.

Artikel 5: Verzending en levering

5.1 Verzending

Na ontvangst van de bestelling wordt uw pakket binnen de twee werkdagen verstuurd naar het door u opgegeven adres.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra lange levertermijnen en extra kosten. Zendingen die verloren gaan omwille van foutieve adresgegevens doorgegeven door de Koper kunnen in geen geval worden vergoed. De goederen worden ook niet vervangen of terugbetaald.

5.2 Leveringstermijn

Lykke-lifestyle streeft ernaar uw bestelling zo snel mogelijk te laten leveren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.

Uw pakket wordt normaal binnen de 3-5 dagen na bestelling aan huis geleverd op het door u opgegeven adres. Mocht er op het adres niemand thuis zijn en uw pakje kan niet door de brievenbus, dan krijgt u een kaartje in de bus van de postbode. Hiermee kan u uw pakketje afhalen in het aangegeven postkantoor of een tweede levering aanvragen.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten indien wij dit nodig achten.

Overeenkomstig de wet – kopen op afstand- bedraagt de maximale levertijd 30 dagen, tenzij onderling anders te zijn overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, wordt de Koper hiervan tijdig verwittigd en heeft hij het recht om de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de 30 dagen terugbetaald.

Het pakket kan online worden gevolgd (Track&Trace). Bij verlies of beschadiging van de zending door de bezorger kan Lykke-lifestyle op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Verloren zendingen worden in geen geval vervangen of terugbetaald. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de Koper op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de vervoerder.

5.3 Verzendingskosten

De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waar naar de bestelling wordt verzonden.

Bestellingen vanaf 70 euro worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag, betaalt u 3,95 euro verzendingskosten naar ieder willekeurig adres in België, voor een adres in Nederland bedragen de verzendingskosten 9,95 euro. Voor verzendingskosten naar andere landen kan u ons steeds contacteren. Wij helpen u graag verder.

Lykke-lifestyle heeft het recht haar verzendingskosten aan te passen als dit nodig is. De verzendingskosten staan altijd duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. Verwittig ons wanneer je meerdere bestellingen in één keer wil laten verzenden. Zo spaar je verzendingskosten uit.

5.4 Afhalen

U kan uw bestelling ook steeds zelf afhalen op Meierij 51A, 9820 Schelderode na afspraak via info@lykke-lifestyle.com.

Artikel 6: Klachten, retourneren en verzakingsrecht

6.1 Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dient door de Koper onverwijld en per email worden gemeld aan Lykke-lifestyle binnen de 7 dagen.

Indien binnen deze termijn van 7 dagen door Lykke-lifestyle geen schriftelijke claim is ontvangen, wordt Lykke-lifestyle geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

6.2 Retourneren

De koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren.

Indien de producten die u heeft besteld, niet aan de verwachtingen voldoet, heeft u het recht deze te ruilen of te retourneren. U dient ons hiervan steeds schriftelijk (via e-mail naar info@Lykke-lifestyle.com) op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van tien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de factuur en een begeleidende brief, op onderstaand adres:

Lykke-lifestyle, Meierij 51 A, 9820 Schelderode, België

Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Terugsturen van goederen is steeds op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pakketten die verloren gaan. In geval van verloren pakket, kunnen de goederen in geen geval worden vergoed.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door u gemaakt, worden niet terugbetaald, u ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Lykke-lifestyle, dan nemen wij de kosten voor verzending wel voor onze rekening.

6.3 Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Lykke-lifestyle, Meierij 51a, 9820 Schelderode, België. Verzorgingsproducten, goederen die specifiek voor de koper ontworpen of besteld zijn, goederen met een houdbaarheidsdatum en afgeprijsde goederen worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen bij Lykke-lifestyle, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Lykke-lifestyle zal de gegevens van de klant niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

Artikel 8: Eigendomsrecht

De samenstelling van de inhoud van deze website is het exclusieve bezit van Lykke-lifestyle en is beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Alle inhoud zoals foto’s, logo’s, tekst, lay-out, merknamen is in het bezit van Lykke-lifestyle of haar leveranciers en is beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.

Artikel 9: Overmacht

Lykke-lifestyle is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop Lykke-lifestyle gaat de koper akkoord met het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, levering en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden.

De koper heeft steeds het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten alle tijden het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan u zich wenden tot de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Artikel 11: Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 12: Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank


Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank van Gent is exclusief bevoegd.

Lykke-lifestyle heeft het recht haar algemene voorwaarden aan te passen.